Chưa phân mục

Thông báo thay đổi loại hình doanh nghiệp

7722524e6378f3b5ab8088fe1bc3101e

Theo đó, kể từ ngày 28/12/2016, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại VINA5.1 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VINA5.1.

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty CP xây dựng số 5, toàn bộ phần vốn đầu tư và tài sản của chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại VINA5.1 sẽ được chuyển nhượng sang Công ty CP Xây dựng và Thương mại VINA5.1. Ng oài ra Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và nghĩa vụ từ Công ty được chuyển đổi. Sau khi chuyển sang mô hình mới, ông Trịnh Quý tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty với chức danh Giám đốc.