Công trình tiêu biểu

Khu đô thị mới Bắc An Khánh (Block 103)

Stitched Panorama

Stitched Panorama