Công trình tiêu biểu

Cầu Thanh Trì

cau-thanh-tri